fbpx

Pożyczka Inwestycyjna (województwo lubuskie)

Aktualnie dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego dostępna jest Pożyczka Inwestycyjna

Kwota do 2 000 000,00 zł
Okres spłaty do 120 miesięcy
Oprocentowanie:

  • 0,2 % (w przypadku gdy w wyniku realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca pracy lub nastąpi wzrost zatrudnienia)
  • 0,5 % (w pozostałych przypadkach gdy spełnione są warunki do uzyskania pomocy de minimis)

Brak dodatkowych opłat i prowizji.

Pożyczka Inwestycyjna może być przeznaczona na finansowanie inwestycji na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:
• wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
• wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
• zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
• finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności;
• finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów
(zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie);

W przypadku przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 lub realizujących przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19, pożyczki mogą być udzielone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Pożyczkobiorcy, w tym:
1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie będących na liście płac podwykonawców,
2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
4) zatowarowanie, półprodukty itp.,
5) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy
6) bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Zapraszamy do kontaktu z działem Funduszy Pożyczkowych:

728 486 944
730 100 669
728 486 943
62 765 60 56

e-mail: pozyczki@inkubator.kalisz.pl

lub z naszym punktem obsługi klienta w Zielonej Górze:

ul. Kazimierza Wielkiego 3/3

65-047 Zielona Góra

Osoba do kontaktu: Michał Krutulski, tel. 505 111 404 

Rozumiem