O Nas


Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości od 1994 roku nieprzerwanie inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Swoje usługi kierujemy w szczególności do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Kalisza i subregionu kaliskiego.

Oferujemy lokalnym MŚP profesjonalne oraz kompleksowe doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności. Udzielamy wszechstronnego wsparcia informacyjnego zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom chcącym założyć działalność gospodarczą.

Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do MŚP zainteresowanych:

  • poszukiwaniem funduszy na rozwój (pożyczki, leasing, inne źródła finansowania),
  • nawiązaniem międzynarodowej współpracy handlowej na terenie Unii Europejskiej,
  • rozwojem swojej działalności dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii,
  • udziałem w szkoleniach, seminariach, warsztatach czy konferencjach.

W ramach realizowanych projektów czy misji gospodarczych współpracujemy z krajowymi oraz europejskimi jednostkami otoczenia biznesu, a także instytucjami i organizacjami zajmującymi się rozwojem przedsiębiorczości.

Wszystkim firmom współpracującym z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zapewniamy dostęp do informacji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Wspieramy i promujemy lokalnych przedsiębiorców – ich marki, produkty i usługi.

Poznaj Nasz zespół i skontaktuj się z nami!