ROZWOJOWY ZAWRÓT GŁOWY

Rozwojowy Zawrót Głowy to cykl spotkań o charakterze edukacyjnym, których głównym celem jest poszerzenie wiedzy m.in. z zakresu poczucia własnej wartości, osiągania celów osobistych i zawodowych, rozwijania kreatywności, a także poznania narzędzi do tego, by realizować to, co dla nas ważne.

Począwszy od 2016 roku, wydarzenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać własny potencjał osobisty oraz pracować nad kluczowymi umiejętnościami interpersonalnymi.

Szczegółowe informacje na temat ubiegłorocznej edycji znajdują się na stronie: https://rozwojosobisty.kip.kalisz.pl/

Rozumiem