O Projekcie Jeremie 2


Pożyczki unijne

Projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013, która opiera się na udostępnianiu wsparcia zwrotnego. W poprzednim rozdaniu funduszy UE województwo wielkopolskie przeznaczyło na ten cel kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski.

Łączna pula środków przeznaczona na Projekt Jeremie 2 w Wielkopolsce wynosi 516,78 mln zł. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie.

Instytucją Zarządzającą Projektem Jeremie 2 jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który powierzył zarządzanie środkami Menadżerowi Funduszu Funduszy, którym został Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. BGK natomiast wybrało Pośredników Finansowych, którzy będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom. Jednym z takich Pośredników została Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

pożyczki unijne