Dokumenty do pobrania


Aktualnie obowiązujące dokumenty można pobrać poniżej.

Wykaz wprowadzonych zmian w dokumentacji:

  • 13.10.2017 r. zmianie uległ formularz wniosku, formularz prognoz finansowych oraz lista wymaganych dokumentów;
  • 09.11.2017 r. zmianie uległa lista wymaganych dokumentów;
  • 15.12.2017 r. zmianie uległ formularz wniosku oraz kwestionariusz osobisty (wyłącznie zmiana nazwy ulicy w adresie siedziby BIG) oraz lista wymaganych dokumentów.
  • 01.01.2018 zmiana tabeli oprocentowania w związku ze zmianą wysokości stopy bazowej Komisji Europejskiej
  • 05.10.2018 zmiana wniosku,  kwestionariusza osobowego, zgody dot. przetwarzania danych osobowych oraz prognoz finansowych dla uproszczonej rachunkowości
  • 20.11.2018 zmiana formularza prognoz dla uproszczonej rachunkowości oraz listy wymaganych dokumentów;
  • 01.01.2019 zmiana tabeli oprocentowania