Dla kogo wsparcie?


Projekt Jeremie 2 ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Projekt skierowany jest również dla tych firm, które:

  • rozpoczynają działalność (startup-y),
  • nie posiadają historii kredytowej,

Z finansowania w ramach Projektu Jeremie 2 może skorzystać przedsiębiorca:

  • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
  • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
  • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie  województwa wielkopolskiego,
  • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,