Informacja europejska i doradztwo


Poszukujesz rzetelnej informacji o tym, jakie przepisy i normy prawne dotyczą Twojej działalności na międzynarodowych rynkach?

Dostarczamy informacje o najnowszych ustawach i dyrektywach, które mogą być szczególnie istotne w kwestii dostosowywania się polskich firm do norm i przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej (znakowanie żywności, oznakowanie CE, ochrona środowiska, certyfikacja produktów i usług). Przybliżamy kierunki polityki europejskiej i programy, szkolenia czy warsztaty, w których Twoje przedsiębiorstwo może wziąć udział. Możesz otrzymać specjalistyczną informację o sytuacji na rynku, na którym zamierzasz zainwestować czy dotyczącą przetargów w krajach Unii Europejskiej.

Prowadzimy doradztwo o szerokim zakresie tematycznym:

  • dostępne źródła finansowania i zasady aplikowania o środki unijne,
  • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych,
  • opracowywanie/opiniowanie międzynarodowych umów handlowych w języku angielskim,
  • porady prawne dotyczące międzynarodowych umów współpracy w języku polskim,
  • ochrona własności intelektualnej.

 

Jeśli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę, skontaktuj się z nami:

Enterprise Europe Network
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@inkubator.kalisz.pl

 

Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa