Audyt innowacyjności


Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki jest poziom innowacyjności Twojego biznesu, nasz konsultant może odwiedzić Twoją firmę i przeprowadzić audyt.

Audyt innowacyjności jest pierwszym krokiem do efektywniejszego funkcjonowania firmy, optymalnego zarządzania i poprawy jej kondycji we wszystkich diagnozowanych obszarach działalności. To konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  • określenia obecnego stanu i potencjału innowacyjności firmy,
  • identyfikacji słabych i silnych stron przedsiębiorstwa,
  • analizy pozycji firmy na rynku względem dostawców, konkurencji czy klientów,
  • wskazania źródeł finansowania na działalność związaną z opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań.

Audyt przeprowadzany jest podczas spotkania w siedzibie firmy. W rezultacie przeprowadzonego audytu firma otrzymuje raport dotyczący jej stanu innowacyjności wraz z propozycjami zmian, rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów, a także listą wniosków i zaleceń. Pomożemy wskazać, które obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa można udoskonalić, by uzyskać przewagę konkurencyjną oraz dostrzec aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, niewidziane od wewnątrz.

Informacje uzyskane podczas audytu są poufne.

 

Jeśli chcesz, żebyśmy odwiedzili Twoją firmę, skontaktuj się z nami:

Enterprise Europe Network
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@inkubator.kalisz.pl

 

Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa