Subregion kaliski inwestuje w kadry!


IDEA

Do udziału w projekcie zapraszamy sektor MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oferujemy refundację od 50 do 80% kosztów różnorodnych usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo, e-learning, czy studia podyplomowe.

Usługi szkoleniowo-doradcze wybierają Państwo z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych (BUR):

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Ważne! Wybrane usługi muszą widnieć w Bazie jako współfinansowane z EFS (opcja wyszukiwarki).

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych PDF

ZYSK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorstwa w ramach udziału w projekcie przede wszystkim podnoszą kompetencje zawodowe, zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników.

Procentowy poziom refundacji kosztów uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa:

 

DODATKOWE 20%

W przypadku firm małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o dodatkowe 20% (jednak nie więcej niż 80%) dla:

  • pracowników w wieku 50 lat i więcej
  • pracowników o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
  • przedsiębiorstw z branży o największym potencjale rozwojowym, tzw. „smart specialisation”
  • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji – wg Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ZRK

NABÓR

O  terminie naboru wniosków poinformujemy wkrótce.

Rekrutacja ma charakter ciągły przez cały okres jego trwania: 1 marca 2020 r. – 28 lutego 2023  z zastrzeżeniem, że może przybrać charakter zamknięty (w przypadku wzmożonego zainteresowania/wyczerpania środków finansowych), o czym niezwłocznie powiadomimy naszych Uczestników).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! JAK?

1. WYBIERZ SZKOLENIE Z BUR pamiętaj, by było aktualne, z możliwością dofinansowania

2. ZŁÓŻ DOKUMENTY jeśli jest kompletna, w ciągu 14 dni podpisujemy umowę o przyznanie wsparcia

3. OTRZYMAJ REFUNDACJĘ zwrot ustalonych kosztów na podstawie przedstawionej faktury

ZAPOZNAJ SIĘ

Dokumenty wkrótce!

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

Dokumenty wkrótce!

INSTRUKCJA

Jak poprawnie wypełnić dokumenty? Informacja pojawi się wkrótce! 

ROZLICZENIE WSPARCIA

Dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi rozwojowej w celu otrzymania refundacji kosztów będą dostępne wkrótce!

 


GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ? ZERKNIJ NA POMOCNĄ MAPKĘ!

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 55, sylwia.swierczyk@inkubator.kalisz.pl  magdalena.wiczewska@inkubator.kalisz.pl

Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (+48) 62 736 11 60 wew. 26, ocwp@ocwp.org.pl

 

 

 

EFS 6.5

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020