Realizowane projekty


Obecnie Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje 5 projektów współfinansowanych zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP):

Enterprise Europe Network

Pożyczka Jeremie 2

Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Dla osób bezrobotnych:

Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy

Dla organizacji pozarządowych (NGO):

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu