Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych


UWAGA!

Nabór do I edycji Konkursu został zakończony. Dziękujemy Państwu za złożone oferty.

Wyniki znajdują się poniżej.

 


Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”.

Cel konkursu?
Wsparcie działań i inicjatyw społecznych, podejmowanych przez grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego

Kto może składać wniosek?

  • grupy nieformalne lub
  • młode organizacje pozarządowe (budżet za 2017 r. do 25.000 zł i działalność organizacji nie dłużej niż 30 miesięcy)

O mikrodotacje mogą ubiegać się podmioty z subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski).

Na co można otrzymać mikrodotację?

  • Na lokalne przedsięwzięcie – działania mieszczące się w zakresie sfery pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
  • Na rozwój organizacji (wyłącznie dla młodych organizacji pozarządowych) – realizacja działań rozwijających organizację m.in. zakup sprzętu biurowego, koszt adaptacji lokalu, podniesienie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji.

Młode organizacje pozarządowe mogą pozyskać do 5000 zł, a grupy nieformalne do 3000 .
Nie jest wymagany finansowy wkład własny.
Dodatkowo punktowany będzie wkład własny osobowy tj. wolontariat lub praca społeczna członków organizacji.

Nabór
Wnioski o dotację, tzw. oferty można było składać do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków WITKAC

Dofinansowane projekty będzie można realizować od 14 września do 30 listopada 2018 r.

Dokumenty do pobrania

Budżet przeznaczony na dotacje wynosi 100 000 zł.

Doradztwo

W ramach konkursu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi doradztwa, polegającej na konsultacji oferty w każdej fazie jej tworzenia. Usługa doradztwa może być świadczona zarówno mailowo, jak i w formie spotkania z doradcą. Szczegóły świadczenia usługi doradztwa określa regulamin:

Regulamin doradztwa

Karta doradztwa

Wyniki

Wszystkie wnioski poddane zostały ocenie:

Wyniki oceny formalnejTUTAJ

Wyniki oceny merytorycznejTUTAJ

 

Obowiązek informacyjny

Przypominamy, że wszyscy realizatorzy projektów – zgodnie z umową o dofinansowanie – mają obowiązek umieszczenia na wszystkich wytworzonych materiałach logotypu Programu i Operatora, a także informację o finansowaniu z Programu FIO następującej treści:

„Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

logo KIP

logo FIO

logo KIP FIO

Logotypy i informacja muszą być umieszczone proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność.

Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji projektu

Zasady rozliczania dotacji – grupa nieformalna – bezpośrednio

Zasady rozliczania dotacji – NGO i Patron

Wzór umowy o wolontariat

 

Pytania dotyczące mikrodotacji? Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 62 764 12 42
e-mail: mikrodotacje@inkubator.kalisz.pl

Magdalena Wiczewska
tel. 62 765 60 55
e-mail: magdalena.wiczewska@inkubator.kalisz.pl