Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych


Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w III edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!

CEL KONKURSU

Wsparcie działań i inicjatyw społecznych, podejmowanych przez grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

  • grupy nieformalne
  • młode organizacje pozarządowe (budżet za 2018 r. do 25.000 zł i działalność organizacji nie dłużej niż 30 miesięcy)
  • podmioty z subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski)

Ważne! Podmioty, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu nie mogą składać wniosków w III edycji Mikrodotacji!

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Harmonogram regionalnych spotkań informacyjnych dotyczących szczegółów III edycji konkursu o mikrodotacje znajduje się TUTAJ

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ MIKRODOTACJĘ?

→ na lokalne przedsięwzięcie – działania mieszczące się w zakresie sfery pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.);

→ na rozwój organizacji (wyłącznie dla młodych organizacji pozarządowych) – realizacja działań rozwijających organizację m.in. zakup sprzętu biurowego, koszt adaptacji lokalu, podniesienie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji.

Młode organizacje pozarządowe mogą pozyskać do 5000 zł, a grupy nieformalne do 3000 .
Nie jest wymagany finansowy wkład własny.
Dodatkowo punktowany będzie wkład własny osobowy tj. wolontariat lub praca społeczna członków organizacji.

NABÓR

Wnioski o dotację, tzw. oferty przyjmowane będą w terminie od 24 czerwca do 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

Dofinansowane projekty będzie można realizować od 19 sierpnia do 15 listopada 2019 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA Czytaj więcej

Budżet przeznaczony na dotacje wynosi 55 000 zł.

DORADZTWO

W ramach konkursu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi doradztwa, polegającej na konsultacji oferty w każdej fazie jej tworzenia. Usługa doradztwa może być świadczona zarówno mailowo, jak i w formie spotkania z doradcą. Czytaj więcej

Szczegóły świadczenia usługi doradztwa określa regulamin:

Regulamin doradztwa

Karta doradztwa

POPRZEDNIE EDYCJE

Podsumowania poprzednich edycji wraz z rozliczeniami oraz sprawozdaniami załączamy poniżej: Czytaj więcej

I EDYCJA

Wyniki oceny formalnej – TUTAJ

Wyniki oceny merytorycznej – TUTAJ

II EDYCJA

Regulamin II edycji

Wyniki II edycji – TUTAJ

Rozliczenie oraz sprawozdanie z realizacji projektu – II edycja:

Zasady rozliczania dotacji – grupa nieformalna – bezpośrednio

Zasady rozliczania dotacji – NGO i Patron

Wzór umowy o wolontariat

III EDYCJA

Rozliczenie oraz sprawozdanie z realizacji projektu – III edycja:

Zasady rozliczania dotacji – grupa nieformalna – bezpośrednio

Zasady rozliczania dotacji – NGO i Patron

Wzór umowy o wolontariat

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przypominamy, że wszyscy realizatorzy projektów – zgodnie z umową o dofinansowanie – mają obowiązek umieszczenia na wszystkich wytworzonych materiałach logotypu Programu i Operatora, a także informację o finansowaniu z Programu FIO następującej treści:

„Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Czytaj więcej

Logotypy i informacja muszą być umieszczone proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność.

logo KIP

logo FIO

logo KIP FIO

 

Pytania dotyczące mikrodotacji? Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
tel. (62) 764 12 42
e-mail: mikrodotacje@inkubator.kalisz.pl