Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych


Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w II edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!

CEL KONKURSU

Wsparcie działań i inicjatyw społecznych, podejmowanych przez grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

  • grupy nieformalne
  • młode organizacje pozarządowe (budżet za 2018 r. do 25.000 zł i działalność organizacji nie dłużej niż 30 miesięcy)
  • podmioty z subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski)

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Harmonogram regionalnych spotkań informacyjnych dotyczących konkursu o mikrodotacje znajduje się TUTAJ

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ MIKRODOTACJĘ?

na lokalne przedsięwzięcie – działania mieszczące się w zakresie sfery pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.);

na rozwój organizacji (wyłącznie dla młodych organizacji pozarządowych) – realizacja działań rozwijających organizację m.in. zakup sprzętu biurowego, koszt adaptacji lokalu, podniesienie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji.

Młode organizacje pozarządowe mogą pozyskać do 5000 zł, a grupy nieformalne do 3000 .
Nie jest wymagany finansowy wkład własny.
Dodatkowo punktowany będzie wkład własny osobowy tj. wolontariat lub praca społeczna członków organizacji.

NABÓR

Wnioski o dotację, tzw. oferty przyjmowane były w terminie od 15 marca do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

Dofinansowane projekty będzie można realizować od 13 maja do 13 września 2019 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin

Porozumienie o współpracy między grupą nieformalną a Patronem

Porozumienie powołania grupy nieformalnej

Budżet przeznaczony na dotacje wynosi 76 000 zł.

DORADZTWO

W ramach konkursu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi doradztwa, polegającej na konsultacji oferty w każdej fazie jej tworzenia. Usługa doradztwa może być świadczona zarówno mailowo, jak i w formie spotkania z doradcą. Szczegóły świadczenia usługi doradztwa określa regulamin:

Regulamin doradztwa

Karta doradztwa

WYNIKI I EDYCJI

Podsumowanie poprzedniej edycji załączamy poniżej:

Wyniki oceny formalnej TUTAJ

Wyniki oceny merytorycznej – TUTAJ

Wyniki II edycji – TUTAJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przypominamy, że wszyscy realizatorzy projektów – zgodnie z umową o dofinansowanie – mają obowiązek umieszczenia na wszystkich wytworzonych materiałach logotypu Programu i Operatora, a także informację o finansowaniu z Programu FIO następującej treści:

„Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

logo KIP

logo FIO

logo KIP FIO

Logotypy i informacja muszą być umieszczone proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność.

ROZLICZENIE I SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU – II edycja

Zasady rozliczania dotacji – grupa nieformalna – bezpośrednio

Zasady rozliczania dotacji – NGO i Patron

Wzór umowy o wolontariat

 

Pytania dotyczące mikrodotacji? Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
tel. (62) 764 12 42
e-mail: mikrodotacje@inkubator.kalisz.pl