Dla organizacji pozarządowych


Działasz w sektorze organizacji pozarządowych? Sprawdź w jakim zakresie możemy Ci pomóc!

Od sierpnia 2017 r. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nasz doświadczony doradca służy wsparciem w zakresie wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, poprzez:

  • Organizowanie spotkań informacyjnych,
  • Doradztwo prawne, księgowe, projektowe (indywidualne lub grupowe),
  • Szkolenia z zakresu tematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych,
  • Punkt informacyjny,
  • Piknik NGO,
  • Organizowanie konkursów promujący najlepsze inicjatywy społeczne z subregionu kaliskiego,
  • Udostępnienie przestrzeni biurowej.

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu obejmuje swoim zasięgiem subregion kaliski (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski).

 

 

Jeśli poszukujesz wsparcia, do kontaktu zaprasza:

Magdalena Wiczewska, tel. 62 765 60 55, e-mail: magdalena.wiczewska@inkubator.kalisz.pl

 

Projekt „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.