Misja i wizja


Projektujemy i oferujemy rozwiązania dla biznesu na każdym etapie jego rozwoju. Reagujemy na potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

 

Chcemy być wiodącą Instytucją Otoczenia Biznesu w południowej Wielkopolsce poprzez:

♦ wysokiej jakości usługi szkoleniowe, finansowe i doradcze,

♦ budowanie trwałych relacji biznesowych z klientami,

♦ partnerstwo, zaufanie i wzajemny szacunek,

♦ ciągły rozwój wiedzy i kompetencji naszego zespołu,

♦ tworzenie sprzyjających warunków pracy zgodnie z przyjętym systemem wartości.