Historia


1992 r.

Fundacja otrzymuje kapitał w wysokości 20.000zł, oraz użyczony kompleks budynków o powierzchni 4700m2 przejęty po upadłej Fabryce Kalimet na utworzenie tu Inkubatora Przedsiębiorczości

1993 r.

Początek remontu budynków

Fundacja otrzymuje w formie darowizny pracownię komputerową

1997 r.

Pierwsze firmy w Inkubatorze

1998 r.

Budynek Inkubatora w 1998 r.

2001 r.

Budynek Inkubatora w 2001 r.

Według statystyk Ministerstwa Fundacja prowadzi jeden z największych w Polsce - inkubatorów przedsiębiorczości administrując obiektami o powierzchni ponad 5000m²

2002 r.

Rozbudowa budynku Inkubatora Przedsiębiorczości

2003 r.

W 2003 zakończony zostaje projekt rozbudowy II piętra Inkubatora

2007 r.

Rozbudowa Inkubatora Przedsiębiorczości

Inicjatywa Inkubator Technologiczny

2008 r.

Aktualny wygląd Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości