KALISKIE FORUM BIZNESU

Kaliskiego Forum Biznesu to wydarzenie organizowane przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, które na stałe wpisało się w kalendarz regionalnych wydarzeń gospodarczych.

Począwszy od 2016 roku, wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP i cieszy się dużym zainteresowaniem, a idea Forum zrodziła się z chęci wyjścia naprzeciw potrzebom rozwoju biznesu na terenie Południowej Wielkopolski.

 Tematyka poprzednich edycji forum skupiona była wokół:

  • współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw
  • problemów i wyzwań rynku pracy
  • jak prowadzić działania promocyjne w Internecie, jak dbać o bezpieczeństwo danych w firmie, co to znaczy być przedsiębiorcą „smart”?, jak czwarta rewolucja przemysłowa reorganizuje biznes?
  • user experience, start-upów oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami.

Wydarzenie oparte jest na formule krótkich prelekcji, zakończonych panelem dyskusyjnym z udziałem przedsiębiorców i ekspertów zewnętrznych.

Tegoroczne Forum Biznesu miałoby przybrać formułę jednodniowego wydarzenia, a tematyka skupiona wokół „Zarządzania w kryzysie”. Planowany termin spotkania to 15 października 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat ubiegłorocznej edycji znajdują się na stronie: https://forumbiznesu.kip.kalisz.pl/

IV edycja Kaliskiego Forum Biznesu
Rozumiem