FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu (CIWIS) działające przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości począwszy od 2018 roku organizuje Forum Inicjatyw Społecznych!

Forum Inicjatyw Społecznych to bezpłatne wydarzenie, które ma na celu integrację organizacji NGO z subregionu kaliskiego, a także przedstawienie dotychczasowej działalności kaliskiego CIWIS-u.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, wolontariuszy, przedsiębiorców wspierających działania społeczne, przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego, pełnomocników ds. współpracy z NGO i wszystkich sympatyków działań społecznych z terenu subregionu kaliskiego.

Rozumiem