Lokalne wsparcie


Powiatowy Urząd Pracy – Kalisz

  • Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobę fizyczną niezatrudniającego pracowników
  • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł.

Szczegółowe warunki https://kalisz.praca.gov.pl

Miasto Kalisz – Osłona dla przedsiębiorców

  1. Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych – podatek od nieruchomości i od środków transportowych.

Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przesłać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub mailem albo poprzez tradycyjną pocztę.

  1. Możliwość obniżenia czynszu w związku ze zmniejszeniem obrotów lub zwolnienie z czynszu za okres, w którym lokal został zamknięty.

Szczegółowe informacje:  Wydział Finansowy, tel: +48 62 7654484, a w sprawach czynszowych Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, tel: +48 62 5985500.

Wzory wniosków można pobrać TUTAJ.

 

Miasto Ostrów Wielkopolski – Ostrowski Pakiet Pomocowy

Wsparcie przedsiębiorców będących podatnikami podatków od nieruchomości i od środków transportowych poprzez odroczenie terminu ich płatności i rozłożenia jej na raty. W szczególnych przypadkach starać się można o umorzenie zaległości podatkowych.

Wnioski w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, można przesłać drogą mailową na adres rpl@umostrow.pl, lub pocztą na adres Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Wnioski do pobrania TUTAJ

 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – pożyczki Jeremie

Dotyczy firm, które uzyskały pożyczkę:

  • możliwe zmiany w warunkach i zasadach spłaty pożyczek
  • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału
  • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące
  • nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

Decyzje podejmowane są indywidualnie na podstawie wniosku pożyczkobiorcy zawierającego opis wpływu epidemii COVID-19 na płynność finansową przedsiębiorstwa. Wniosek można wysłać na pozyczki@inkubator.kalisz.pl