Jak uzyskać pieniądze na rozwój firmy – perspektywy na 2016 rok

Termin: 25 czerwca 2016 Kategoria:

Dokąd moja firma powinna się udać po pieniądze? To pytanie zadaje sobie niejeden właściciel przedsiębiorstwa. Odpowiedź na to pytanie może być różna w zależności od aktualnej koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych, czy wreszcie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. W niniejszym artykule postaram się pokrótce przybliżyć dostępne możliwości uzyskania finansowania dla firm na najbliższe miesiące.

Dotacje

Dostępność dotacji dla przedsiębiorców znacznie się zmniejszyła w porównaniu z perspektywą 2007-2013. W dodatku realizacja nowej perspektywy dopiero się rozpoczyna i wiele z zaplanowanych działań będzie realizowanych dopiero w kolejnych latach. Z uwagi na fakt, że sytuacja na rynku pracy w Kaliszu i powiecie kaliskim jest znacznie lepsza niż w wielu innych powiatach, środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych (poprzez założenie firmy lub utworzenie miejsca pracy) będą tutaj mniejsze.

W najbliższych latach dotacje dla przedsiębiorców będą dostępne na następujące przedsięwzięcia:

 • Na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

(kwoty poniżej 25 tys. zł)

 • Na projekty badawczo-rozwojowe oraz związane z wdrożeniem innowacji
 • Na zwiększanie efektywności energetycznej

Przedsiębiorcom, którzy planują inwestycje inne niż wymienione powyżej, pozostają zwrotne formy finansowania.

Pożyczki preferencyjne

Jest to również bardzo korzystna forma finansowania z uwagi na niskie koszty. Jednocześnie dostępność i szansa na przyznanie jest znacznie wyższa niż w przypadku dotacji.

Aktualnie w województwie wielkopolskim trwa konkurs na wybór pośredników w ramach inicjatywy JEREMIE. Być może już w czerwcu przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o nisko oprocentowane pożyczki. Środki te będą dostępne do wyczerpania puli. O wsparcie w ramach JEREMIE mogą się ubiegać przedsiębiorcy (również rozpoczynający działalność), którzy planują przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju firmy oraz spełniają m. in. następujące kryteria:

 • są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami z województwa wielkopolskiego,
 • nie prowadzą działalności w branżach wykluczonych (produkcja rolna oraz częściowo transport drogowy towarów),
 • nie przekraczają limitu otrzymanej pomocy de minimis,
 • posiadają zdolność do spłaty (uwzględniane są również prognozy),
 • przedstawią zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Fundusze pożyczkowe (pożyczki pozabankowe dla firm)

Oferta finansowania pozabankowego jest coraz szersza. Na krajowym rynku pojawiają się ostatnio nowe podmioty oferujące tego typu finansowanie. Koszty takich produktów są zróżnicowane podobnie jak w przypadku kredytów bankowych.

Przykładem takiego produktu jest Pożyczka KALISKA, którą udostępniła właśnie Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Jest ona łatwiejsza do uzyskania niż pożyczka JEREMIE (mniejsze wymagania dokumentowe, nie wymagany udział własny), a jednocześnie warunki cenowe są nadal konkurencyjne w stosunku do kredytów bankowych (oprocentowanie już od 2,83%).

Tego typu oferta jest szczególnie potrzebna dla firm rozpoczynających działalność, ponieważ zdecydowana większość banków w ogóle nie chce takich podmiotów kredytować.

Kredyty bankowe dla firm

Skłonność banków do udzielania kredytów znacznie się w tym roku zmniejszyła, a wynika to ze spodziewanego pogorszenia wyników finansowych banków na skutek:

 • wprowadzenia podatku bankowego,
 • podwyższenia opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • wpłat na fundusz pomocowy dla kredytobiorców,
 • ewentualnego wprowadzenia ustawy o pomocy „frankowiczom” (trwają prace),
 • utrzymywania się niskich stóp procentowych (NBP prognozuje deflację, więc perspektyw na podwyższenie oprocentowania nie widać),
 • wycofania Bankowego Tytułu Egzekucyjnego,
 • podwyższenia wymaganego wkładu własnego dla kredytów mieszkaniowych.

Paradoksalnie jednak ta niekorzystna sytuacja może wpłynąć neutralnie lub nawet pozytywnie na rynek kredytów dla MŚP. Podatek bankowy jest bowiem naliczany od wysokości aktywów, czyli sumy udzielonych kredytów. Banki optymalizując koszty zaostrzają więc kryteria przyznawania dla produktów charakteryzujących się wysokimi kwotami przy niskich marżach. W pierwszej kolejności ograniczona została ilość udzielanych kredytów mieszkaniowych oraz kredytów dla korporacji. Kredyty dla małych firm udzielane są z marżą pozwalającą na pokrycie podatku, a jednocześnie zapotrzebowanie firm na finansowanie jest dość wysokie i stabilne. Z tych powodów część banków z pewnością zaktywizuje swoje działania w kierunku MŚP ponieważ niewątpliwie w tym segmencie banki widzą możliwość zwiększania akcji kredytowej.

Podsumowanie

Najbliższe miesiące zapowiadają się dość optymistycznie pod względem dostępności finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorców. Wybór formy finansowania inwestycji powinien być dobrze przemyślany. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu warto korzystać z porad ekspertów.

Specjaliści z Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości pomagają przedsiębiorcom zainteresowanym dotacją, pożyczką lub kredytem w wyborze optymalnego sposobu finansowania, przygotowaniu dokumentacji oraz finalizacji umowy.