Giełdy kooperacyjne i misje gospodarcze szansą na pozyskanie nowego kontrahenta

Termin: 31 sierpnia 2016 Kategoria:

Jeszcze 10 lat temu targi były jedną z najbardziej popularnych form promocji. Obecnie te tendencje osiągnęły poziom zniżkowy i firmy wystawiają się na coraz mniejszej liczbie imprez wybierając jedynie te kluczowe dla ich branży. Jest to spowodowane głównie wysokimi kosztami wystawiennictwa.

Nie wszystkie firmy wiedzą jednak, że uczestnictwo na targach może odbywać się w zupełnie innej formie:

  • POPRZEZ UDZIAŁ W GIEŁDACH KOOPERACYJNYCH

Celem giełd kooperacyjnych jest zgromadzenie potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 15-30-minutowych spotkań B2B pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami. Najczęściej giełdy odbywają sie podczas targów wystawienniczych bądź konferencji branżowych.

Giełda kooperacyjna to:

  • efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie
  • ceniona forma poznania przyszłych partnerów handlowych i kooperacyjnych
  • możliwość pozyskania nowych zleceń, klientów, dostawców i nowych technologii.

Na czy polega giełda kooperacyjna?

  • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line na stronie giełdy kooperacyjnej określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać,
  • Po zakończeniu rejestracji, z katalogu on-line każdy zarejestrowany uczestnik dokonuje wyboru firm, z którymi chciałby sie spotkać podczas giełdy,
  • W dniu giełdy przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 15-30-minutowych, indywidualnych spotkań.

Uczestnicząc w tego rodzaju giełdach kooperacyjnych przedstawiciele firmy osobiście mogą porozmawiać z wybranymi przez siebie potencjalnymi kontrahentami.

  • POPRZEZ UDZIAŁ W MISJACH GOSPODARCZYCH

Zasadniczym celem misji gospodarczych jest stworzenie polskim przedsiębiorstwom możliwości i szans współpracy z partnerami zagranicznymi oraz nawiązania lub rozszerzenia kontaktów handlowo – gospodarczych.

Najczęściej misje gospodarcze organizowane są przez instytucje państwowe tj. Urzędy Marszałkowskie, Placówki Dyplomatyczne. Związane są ze wspólnym wystawiennictwem firm na targach, konferencjach międzynarodowych lub wspólnym zwiedzaniem firm zagranicznych.

Warunki uczestnictwa w misjach gospodarczych są różnorodne i zależą od tego kto jest organizatorem misji.

Przykładem takich misji są te organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w których udział firm wielkopolskich jest finansowany w ramach pomocy de minimis. Organizator pokrywa wówczas koszty wejściówek na targi, dostępu i miejsca na wspólnym stoisku targowym wykupionym przez Organizatora, noclegów ze śniadaniem (zakwaterowanie w hotelach wskazanych przez Organizatora, w czasie trwania targów i noc poprzedzającą targi), transportu wewnętrznego na terenie kraju (obejmującego przejazd na trasie lotnisko-hotel-lotnisko oraz hotel-targi-hotel) oraz zapewnia opiekę nad uczestnikami targów. Przedsiębiorca ponosi jedynie koszty podróży z Polski do miejsca docelowego, w którym organizowane są targi oraz koszty wyżywienia.

Uczestnicząc w tego rodzaju wydarzeniach przedstawiciele firmy osobiście mogą za niewielkie koszty wystawić się na targach branżowych.

Od 2008 roku Kaliski Ośrodek Enterprise Europe Network organizuje szereg spotkań kooperacyjnych na różnorodnych branżowych tragach i konferencjach oraz współpracuje z instytucjami organizującymi misje gospodarcze. Zachęcamy do lektury wywiadów z przedsiębiorcami, które skorzystały już z usług Ośrodka.

MicroFood

NaturalFood

Młyn Niedźwiady Sp. z o.o. s.k

Piwek Centrum Obróbki Numerycznej

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

Enterprise Europe Network, tel.: 62 765 60 58, een@kip.kalisz.pl