Fundusze pożyczkowe – co o nich wiadomo?

Termin: 2 grudnia 2016 Kategoria:

Fundusz pożyczkowy to instytucja, niebędąca bankiem, której działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie pożyczek osobom fizycznym lub firmom. My chcemy przybliżyć tylko fundusze pożyczkowe udzielające pożyczek firmom.

Obecnie w Polsce działała 87 takich funduszy i są one z każdym rokiem coraz ważniejszym partnerem przedsiębiorstw w zakresie dostępu firm do finansowania zewnętrznego i z dużym powodzeniem uzupełniają ofertę banków. Historia działania funduszy pożyczkowych sięga już ponad 20 lat. Wspierały one polskich przedsiębiorców przed akcesją Polski do UE i miejmy nadzieję, będą wspierały także po 2020 roku.

Głównym źródłem kapitałów funduszy pożyczkowych, są oprócz środków własnych, środki unijne pozyskane w drodze konkursów lub przetargów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w poszczególnych perspektywach finansowania.

Tylko w 2015 roku, jak podaje raport Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, fundusze pożyczkowe udzieliły firmom  ponad 8,8 tys. pożyczek o łącznej wartości niemal  880 mln zł. W latach 2010 – 2015 możemy mówić już o niemal 50 tys. pożyczek o wartości ponad 4 mld zł. Jak wynika z Raportu, średnia wartość pożyczek oraz ich struktura przedmiotowa i podmiotowa pokazują, iż fundusze pożyczkowe wypełniają rolę do której zostały powołane – zapewniają finansowanie zewnętrzne, na bardzo konkurencyjnych warunkach, szczególnie podmiotom znajdującym się w tzw. luce finansowej, tj. takim, które ze względu na brak historii kredytowej, czy też początkowy etap rozwoju nie mogły skorzystać z oferty komercyjnego rynku finansowego.

Jak dalej czytamy w Raporcie, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym w portfelu pożyczkowym dominują  mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniają do 10 osób). Trafiło do nich 89,25% pożyczek, a udział ich wartości w ogóle udzielonych pożyczek wyniósł 75,36%. Już ponad 75 groszy z każdego polskiego złotego wypłacanego przez fundusze w formie pożyczek trafia do mikroprzedsiębiorstw. Jest to zgodne z misją funduszy, które często działają nie dla zysku  i mają wspierać  finansowo  firmy nieposiadające szans na finansowanie komercyjne oraz przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju. Godne podkreślenia jest to, że fundusze pożyczkowe, jak pokazują  dane przedstawione w Raporcie, kierują swoją ofertę, zgodnie ze swoimi zadaniami, przede wszystkim właśnie do tych podmiotów. Ponad 33% pożyczek trafia do przedsiębiorców dopiero startujących ze swoim biznesem. Fundusze pożyczkowe dla części firm są jedyną szansą na pozyskanie kapitału poza tzw. chwilówkami. Statystyczny pożyczkobiorca pierwszy raz korzystający  z usług funduszu pożyczkowego, jest mężczyzną już prowadzącym działalność gospodarczą, zaciąga pożyczkę inwestycyjną o wartości ok. 90 tys. zł nierzadko z pomocą de minimis, na działalność usługową.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, która  prowadzi Fundusz pożyczkowy również ponad 20 lat, udziela pożyczek tylko dla firm na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.

Obecnie, mimo że jesteśmy funduszem o zasięgu regionalnym, zajmujemy 25 pozycję w kraju pod względem posiadanego kapitału i wielkości udzielonych pożyczek. Tylko w 2015 roku dla przedsiębiorców z wielkopolski  udzieliliśmy 121 pożyczek na łączną kwotę 21,5 mln zł.

Mimo, że istnieje poślizg w uruchamianiu środków z regionalnych programów operacyjnych na instrumenty zwrotne (pożyczki i poręczenia) z nowej perspektywy, to nadal liczymy, że uda nam się pozyskać jeszcze większą kwotę kapitału na pożyczki dla przedsiębiorców, niż w latach 2007-2013. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia, a klienci chętnie korzystają nie tylko ze wsparcia finansowego, ale również ze szkoleń i doradztwa jak pozyskiwać środki na rozpoczęcie i rozwój działalności.

Wykres – Liczba pożyczek udzielonych przez fundusze w latach 2012 – 2015

fundusze 1

Źródło: „Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2015”