Fundusze Europejskie: dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu

Termin: 12 marca 2019 Kategoria: Aktualności

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR.

DLA KOGO?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:

  • wydatki inwestycyjne
  • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej
  • koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu
  • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja na nośniku elektronicznym) w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdą Państwo TUTAJ

Pytania dotyczące aplikowania o środki?
Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju:
e-mail: 2.1poir@miir.gov.pl
tel. (22) 273 81 01