Wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP w walce z Covid-19

Termin: 27 kwietnia 2020 Kategoria: Aktualności

Pożyczka płynnościowa dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

O Pożyczkę Płynnościową będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów/ przychodów z prowadzonej działalności.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosić będzie 300 000,00 PLN na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie będzie wymagany.

Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy lub odroczenia w spłacie zarówno kapitału jak i odsetek sięgającego 6 miesięcy.

Podstawową i jedyną formę zabezpieczenia pożyczki wynoszącej do 100 000,00 PLN będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”. W przypadku pożyczek powyżej 100 000,00 PLN, dodatkowo zastosowane będą inne powszechnie stosowane przez Pośredników Finansowych zabezpieczenia.

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Kontakt:

Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie – tel. 63 245 30 95

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – tel.  61 656 35 00


Powiatowy Urząd Pracy – Kalisz

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobę fizyczną niezatrudniającego pracowników
 • niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł.

Szczegółowe warunki https://kalisz.praca.gov.pl


Miasto Kalisz – Osłona dla przedsiębiorców

 1. Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych – podatek od nieruchomości i od środków transportowych.

Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przesłać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub mailem albo poprzez tradycyjną pocztę.

 1. Możliwość obniżenia czynszu w związku ze zmniejszeniem obrotów lub zwolnienie z czynszu za okres, w którym lokal został zamknięty.

Szczegółowe informacje:  Wydział Finansowy, tel: +48 62 7654484, a w sprawach czynszowych Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, tel: +48 62 5985500.

Wzory wniosków można pobrać TUTAJ.


Miasto Ostrów Wielkopolski – Ostrowski Pakiet Pomocowy

Wsparcie przedsiębiorców będących podatnikami podatków od nieruchomości i od środków transportowych poprzez odroczenie terminu ich płatności i rozłożenia jej na raty. W szczególnych przypadkach starać się można o umorzenie zaległości podatkowych.

Wnioski w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, można przesłać drogą mailową na adres rpl@umostrow.pl, lub pocztą na adres Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Wnioski do pobrania TUTAJ


Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – pożyczki Jeremie

Dotyczy firm, które uzyskały pożyczkę:

 • możliwe zmiany w warunkach i zasadach spłaty pożyczek
 • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące
 • nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

Decyzje podejmowane są indywidualnie na podstawie wniosku pożyczkobiorcy zawierającego opis wpływu epidemii COVID-19 na płynność finansową przedsiębiorstwa. Wniosek można wysłać na pozyczki@inkubator.kalisz.pl


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 (tzw. Szybka ścieżka) z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowo-badawczych) planujących realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie walki z COVID 19.

Nabór wniosków od 6 maja  do 31 grudnia br. Dokumentacja konkursowa na stronie NCBR – TUTAJ 


Fundusze Europejskie – urząd marszałkowski woj. wielkopolskiego

Wszystkie informacje odnośnie Funduszy Europejskich w zakresie wparcia walki z koronawirusem na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się TUTAJ.


Funduszowy Pakiet Antywirusowy – pożyczki, poręczenia, gwarancje dla MŚP

16 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.


Fundusze europejskie mogą zostać przeznaczone na cele inwestycyjne oraz kapitał obrotowy.

Pomoc będą mogli otrzymać beneficjenci środków unijnych, którzy mają trudności z realizacją swoich projektów, jak również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii.

Rozporządzenie daje możliwość łączenia pomocy, na przykład z pomocą de minimis. Wsparcie z instrumentów finansowych funduszy UE udzielane będzie przy zachowaniu minimum formalności, nawet na 6 lat.

Więcej informacji na ten temat TUTAJ.


Bank gospodarstwa krajowego – Preferencyjna pożyczka płynnościowa dla firm z sektora MŚP.

Dla przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji. Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi, których wybierze Bank Gospodarstwa Krajowego  – w tej sprawie prosimy o kontakt 62 765 60 60, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Najważniejsze cechy pożyczki płynnościowej:

 • Żadnych dodatkowych kosztów – gdy przedsiębiorca podpisze umowę na pożyczkę, jednocześnie otrzyma dotację na spłatę oprocentowania. Będzie to automatyczne – przedsiębiorca nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych wniosków;
 • Brak ściśle określonego katalogu wydatków – przedsiębiorca zdecyduje na jakie potrzeby związane z utrzymaniem firmy przeznaczy środki pożyczki; pożyczką będą mogły być sfinansowane wydatki poniesione już 1 lutego 2020 r. – ważne żeby nie były opłacone;
 • Półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca będzie mógł zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
 • Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych;
 • Pożyczka do 15 mln zł – to maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy. Co ważne, jedna firma będzie mogła wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, ale pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł;
 • Proste zabezpieczenie pożyczki – w przypadku jednostkowej pożyczki w wysokości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem będzie wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco;
 • Brak wymogu wkładu własnego;
 • Okres spłaty do 6 lat;
 • Pożyczka skierowana będzie do wszystkich branż.

Pożyczki płynnościowe finansowane będą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej informacji na stronie www.bgk.pl

 

 

W przypadku dodatkowych pytań serdecznie prosimy o kontakt:

Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz,  e-mail: een@inkubator.kalisz.pl

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej czym zajmuje się sieć ośrodków Enterprise Europe Network odwiedź stronę www.een.org.pl/een/o-nas .