SPROUT – nowy projekt rzeczywistych wdrożeń w zakresie mobilności

Termin: 8 kwietnia 2020 Kategoria: Aktualności

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt SPROUT (Sustainable Policy Response to Urban mobility Transition)  w konsorcjum parterów zagranicznych dotyczącym mobilności miejskiej, wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania, Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz Urzędem Miasta Kalisz.

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie miast w adaptacji do nowych warunków i rozwiązań w zakresie mobilności. W ramach projektu zostaną  wprowadzone w Kaliszu testowe rozwiązania  w zakresie dostaw.

SPROUT to projekt rzeczywistych wdrożeń, kierowany przez sześć miast pilotażowych (w tym Kalisz) wspieranych solidnym wsparciem akademickim. Miasta pilotażowe będą testować różne rozwiązania w zakresie mobilności w mieście, dzięki którym projekt pozwoli na niezrozumienie obecnego stanu mobilności w mieście i głównych czynników napędzających przyszłe zmiany.

Miasta przyjrzą się prawdopodobnym skutkom i wykonalności operacyjnej, zidentyfikują obszary, w których będą  potrzebne interwencje polityczne, takie jak zmienione regulacje, i jakie są alternatywne rozwiązania polityczne, a następnie przetestują i sprawdzą rozwiązania pilotażowe oraz ocenią ich skutki finansowe, środowiskowe i społeczne.

Więcej: https://sprout-civitas.eu/