Spotkanie dla organizacji pozarządowych dot. konkursu ofert z dziedziny pomocy społecznej, 4 marca 2020r.

Termin: 21 lutego 2020 Kategoria: Aktualności

Wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu kaliskiego na spotkanie informacyjno – doradcze dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020, które odbędzie się 4 marca 2020 r. (środa) o godz. 09.00, w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25 w Kaliszu, sala seminaryjna.

Celem spotkania jest zapoznanie organizacji z zadaniami publicznymi, otwartym konkursem ofert, zasadami składania wniosków oraz rodzajem zadań przewidzianych do realizacji z obszaru pomocy społecznej.

Forma spotkania pozwoli również na skorzystanie z indywidualnego doradztwa w zakresie aplikowania o dotację w ramach otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia na spotkanie prowadzone są za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego:

Zapoznałem się z polityką prywatności* Więcej na temat przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji szkolenia, spotkania edukacyjnego lub innego wydarzenia przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w miejscowości Kalisz (62-800) przy ulicy Częstochowskiej 25, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w celach marketingowych i statystycznych oraz na udostępnianie tych danych, w tym w witrynie internetowej https://inkubator.kalisz.pl/

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym przesyłanych przez witrynę internetową https://inkubator.kalisz.pl/ poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i udostępnianie mojego wizerunku podczas wydarzenia organizowanego przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na potrzeby działań informacyjnych, dokumentacji, promocji, marketingu i relacji z wydarzenia na stronie internetowej https://inkubator.kalisz.pl/, w tym promocji za pośrednictwem mediów społecznościowych https://www.facebook.com/fundacjakip/ zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

*wymagane

Dodatkowe informacje:

tel. 62 765 60 55

e-mail:   ciwis@inkubator.kalisz.pl