„Analiza potrzeb – czyli rozpoznawanie potrzeb potencjalnych beneficjentów i środowiska lokalnego” – warsztaty w ramach Akademii NIW

Termin: 3 lutego 2020 Kategoria: Aktualności

W imieniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach Akademii NIW pt. Analiza potrzeb – czyli rozpoznawanie potrzeb potencjalnych beneficjentów i środowiska lokalnego, które odbędą się  13 lutego br. o godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,  ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

Podczas 3-godzinnych warsztatów przybliżymy Państwu zasady diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej w odniesieniu do realizacji projektów społecznych.

Rejestracja uczestników:

zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres akademia@niw.gov.pl W temacie wiadomości należy wpisać: Warsztaty Kalisz.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • miejscowość,
  • organizacja/instytucja,
  • numer telefonu (opcjonalne).

Zgłoszenie na warsztaty jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w myśl regulaminu zamieszczonego na stronie https://niw.gov.pl/AkademiaNIWRegulamin

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 lutego 2020 br. do godz. 12:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 468 44 11 oraz mailem akademia@niw.gov.pl

Program warsztatów:

15:00-15:15 Rozpoczęcie i powitanie uczestników
15:15-15:45 Sieciowanie i rozmowy przy kawie
15:45-18:00 Szkolenie pt. „Analiza potrzeb – czyli rozpoznawanie potrzeb potencjalnych beneficjentów i środowiska lokalnego”

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

www.niw.gov.pl  |  mail: media@niw.gov.pl  |  tel. 601 901 214