Zapraszamy do udziału w konkursie „Społecznie Wkręceni 2019”, w którym nagrodzimy najciekawsze inicjatywy społeczne w południowej Wielkopolsce

Termin: 14 października 2019 Kategoria: Aktualności

Informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 12 listopada 2019 r.

 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Konkursie „Społecznie Wkręceni”, w którym zostaną nagrodzone najciekawsze inicjatywy społeczne południowej Wielkopolski, które były/są realizowane między 20. listopada 2018 r. a 21. listopada 2019 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski).

Zadaniem uczestnika jest nakręcenie maks. 3-minutowego filmu pokazującego jedną z inicjatyw organizowaną lub współorganizowaną przez zgłaszającego we wskazanym okresie.

Wyboru dokona kapituła powołana przez Fundację, która wskaże „Społecznie Wkręconych” w czterech kategoriach:

  • Wspólnoty lokalne – działania lokalne, związane z integracją środowisk miejskich, osiedlowych, sołeckich, wiejskich itd. ;
  • Pomoc społeczna – działania charytatywne, dobroczynne, działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, chorych i ubogich;
  • Kultura – działania artystyczne, upowszechniające kulturę i dziedzictwo narodowe oraz lokalne;
  • Edukacja i sport – działania edukacyjne, działania związane z dziećmi i młodzieżą, działania sportowe, działania promujące zdrowy tryb życia.

Kapituła przyzna tytuły laureatów.

Kryteriami wyboru zgłoszonych projektów będą:

  • Społeczne oddziaływanie inicjatywy (zaangażowani partnerzy, np. instytucje, organizacje, firmy, zaangażowani wolontariusze, wpływ na społeczną zmianę – 20 pkt;
  • Sposób ujęcia tematu – 10 pkt;

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w którym należny umieści link do nagranego filmu na youtube.com.

Podpisany skan formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem nr 2 należy wysłać do 7. listopada 2019 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: konkurs@inkubator.kalisz.pl.

Uwaga! Link do filmu prosimy także zamieścić w wiadomości e-mail.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Forum Inicjatyw Społecznych 21. listopada 2019 r.

Kontakt

tel. (62) 765 60 55

konkurs@inkubator.kalisz.pl