Wyniki III edycji konkursu „Mikrodotacje na społeczne akcje!”

Termin: 1 sierpnia 2019 Kategoria: Aktualności

Mamy przyjemność zaprezentować wyniki III edycji konkursu „Mikrodotacje na społeczne akcje!”

W tej edycji pula środków dla podmiotów społecznych z terenu subregionu kaliskiego wyniosła 55 000 zł.

Po ocenie formalnej i merytorycznej, prowadzonej przez ostatnie trzy tygodnie, zdecydowano o przyznaniu 16 dotacji, w tym 6 dla młodych NGO oraz 10 dla grup nieformalnych.

Pełna lista rankingowa, z podziałem na rodzaj oferenta, znajduje się poniżej:

  • Wyniki oceny formalnej POBIERZ
  • Wyniki Konkursu – młode NGO POBIERZ
  • Wyniki Konkursu – grupy nieformalne POBIERZ

W ciągu tygodnia pracownicy Inkubatora będą się z Państwem kontaktować w sprawie szczegółów, w tym trybu podpisania umowy o dofinansowanie oraz spotkania z realizatorami Mikrodotacji.

Jednocześnie informujemy, że podana lista podmiotów, które nie uzyskały dotacji, jest jednocześnie listą rezerwową w razie rezygnacji z dofinansowania przez podmioty zakwalifikowane do Mikrodotacji.

Wszystkim 56 Oferentom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie – niestety, nie wszystkie ciekawe i ważne społecznie działania mogły uzyskać dofinansowanie ze względu na ograniczoną pulę środków. Jednocześnie przypominamy, że był to ostatni konkurs dotacyjny, zaplanowany w ramach obecnego projektu. O kolejnych działaniach związanych z Mikrodotacjami poinformujemy w stosownym czasie.

 

 

 

Projekt „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018-2019” jest dofinansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich