Wyniki oceny formalnej III edycji Konkursu o mikrodotacje dla NGO

Termin: 25 lipca 2019 Kategoria: Aktualności

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach III edycji Konkursu „Mikrodotacje na społeczne akcje!”

W czasie naboru wniosków do konkursu wpłynęły 56 oferty, które zostały poddane ocenie formalnej. 52 wnioski zostały ocenione pozytywnie (w tym również wnioski, które zostały poprawione przez oferentów na tym etapie), zaś 4 ofert – negatywnie.

Wyniki oceny formalnej POBIERZ

Przypominamy, że lista rankingowa dofinansowanych projektów wraz z proponowaną kwotą dofinansowania zostanie opublikowana do 2 sierpnia 2019 r.

Dziękujemy wszystkim młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym oraz ich patronom za złożenie ofert.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
tel. (62) 765 60 55
e-mail: mikrodotacje@inkubator.kalisz.pl

 

Projekt „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018-2019” jest dofinansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich