Nabór na stoisko regionalne woj. wielkopolskiego „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” na targi SIAL PARIS 2020

Termin: 12 lipca 2019 Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targach: SIAL PARIS 2020 w Paryżu (Francja), odbywających się w dniach 18-22 października 2020 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

DLA KOGO:

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS / CEIDG na adres e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 18 lipca 2019 r. (czwartek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania.
W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Więcej informacji na temat targów: https://www.sialparis.com/

Dokumentacja projektowa:

Formularz zgłoszeniowy – SIAL PARIS 2020

Regulamin – SIAL PARIS 2020

Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Wzór umowy – SIAL PARIS 2020

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniutel, tel. 61-626-6276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl

 

Źródło: http://iw.org.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-targi-sial-paris-2020/