Polskie Mosty Technologiczne – nowa strategia ekspansji MŚP!

Termin: 9 lipca 2019 Kategoria: Aktualności

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne, który zakłada stworzenie oraz pomoc we wdrożeniu strategii ekspansji, na danym rynku zagranicznym.

CEL PROJEKTU:

Wsparcie w procesie internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych. Twoja innowacyjna usługa, produkt czy technologia wsparta zostanie wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek.

Projekt składa się z następujących komponentów:

  1. Seminarium otwierające – przedstawienie głównych założeń projektu, harmonogramu warsztatów krajowych oraz wstępnej analizy rynków docelowych;
  2. Etap krajowy – pierwszy krok na drodze do Twojego sukcesu polegający na udziale w 3-dniowym seminarium, podczas którego przygotujesz wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
  3. Konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowywanie finalnej wersji strategii ekspansji;
  4. Etap zagraniczny, drugi krok na drodze do Twojego sukcesu polegający na wdrażaniu strategii ekspansji na rynku docelowym ze wsparciem merytorycznym ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH.

DLA KOGO:

Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji.

DLACZEGO WARTO:

Przedsiębiorca w ramach projektu, otrzyma wsparcie, które opierać się będzie m.in. na:

  • dostarczeniu eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym przedsiębiorstwo otrzyma wspólnie wypracowaną strategię ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
  • nabywaniu umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach zagranicznych;
  • gromadzeniu wiedzy nt. oczekiwań MŚP oraz budowaniu i udoskonalaniu modelu wdrażania programu ekspansji.

W ramach projektu przedsiębiorca może ubiegać się o grant opiewający na maksymalnie 200 tysięcy PLN w formule pomocy de minimis.

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Chiny, Stany Zjednoczone (USA) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)nabór wniosków trwa do 28 października 2019 r.
  • Japonia, Kanada oraz Norwegia –  nabór wniosków trwa do 2 grudnia 2019 r.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTACJA:  https://soe.paih.gov.pl/

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

 

Źródło: https://soe.paih.gov.pl/