Wyniki oceny formalnej II edycji Konkursu o mikrodotacje dla NGO

Termin: 18 kwietnia 2019 Kategoria: Aktualności

 

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach II edycji Konkursu „Mikrodotacje na społeczne akcje!”

W czasie naboru wniosków do konkursu wpłynęły 104 oferty, które zostały poddane ocenie formalnej. 62 wnioski zostały ocenione pozytywnie, zaś 14 ofert – negatywnie.

Pozostałe wnioski zostały skierowane do poprawy – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny formalnej jest uzupełnienie braków przez Oferenta we wskazanym terminie. Stosowną informację Oferenci otrzymali za pośrednictwem portalu witkac.pl

Wyniki oceny formalnej POBIERZ

Przypominamy, że lista rankingowa dofinansowanych projektów wraz z proponowaną kwotą dofinansowania zostanie opublikowana do 13 maja 2019 r.

 

Dziękujemy wszystkim młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym oraz ich patronom za złożenie ofert.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
tel. (62) 765 60 55
e-mail: mikrodotacje@inkubator.kalisz.pl

 

Projekt „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018-2019” jest dofinansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich