Kontrast

Wielkość
tekstu:

Prawo do przedsiębiorczości 2: cykl spotkań informacyjnych w całej Polsce

Termin: 30 kwietnia 2019
Kategoria: Aktualności

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji spotkań informacyjnych pn. „Prawo do przedsiębiorczości 2″, w trakcie których mowa będzie o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. W trakcie każdej z 20 konferencji organizowanych w maju i czerwcu tego roku przybliżone zostaną zagadnienia z zakresu prawa przedsiębiorców, […]

Czytaj całość

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu

Termin: 29 kwietnia 2019
Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dokonała wyboru partnera do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych w ramach […]

Czytaj całość

Nabór do programu MIT Enterprise Forum CEE

Termin: 26 kwietnia 2019
Kategoria: Aktualności

  W imieniu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej informujemy, że do 30 czerwca br. prowadzona jest rekrutacja do II edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, który rozpocznie się w październiku 2019. Program adresowany jest do startupów naukowo-technologicznych z Polski oraz czternastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  Akceleracja trwa 3 miesiące, a udział w niej jest bezpłatny.   Startupy, które […]

Czytaj całość

Szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert i logiki projektowej dla NGO, 10 maja 2019 r.

Termin: 26 kwietnia 2019
Kategoria: Aktualności

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane przez Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu (CIWIS) pn. „Nowe wzory ofert oraz elementy logiki projektowej w realizacji zadań publicznych”, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Dla kogo? Szkolenie skierowane jest do lokalnych organizacji pozarządowych planujących lub realizujących zadania zlecane przez administrację publiczną. Program […]

Czytaj całość

Wyniki oceny formalnej II edycji Konkursu o mikrodotacje dla NGO

Termin: 18 kwietnia 2019
Kategoria: Aktualności

  Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach II edycji Konkursu „Mikrodotacje na społeczne akcje!” W czasie naboru wniosków do konkursu wpłynęły 104 oferty, które zostały poddane ocenie formalnej. 62 wnioski zostały ocenione pozytywnie, zaś 14 ofert – negatywnie. Pozostałe wnioski zostały skierowane do poprawy – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny formalnej jest uzupełnienie braków […]

Czytaj całość

„Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe” – warsztaty Google Internetowe Rewolucje

Termin: 15 kwietnia 2019
Kategoria: Aktualności

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Google Internetowe Rewolucje zapraszają na bezpłatne warsztaty pn. „Jak rozwinąć biznes globalnie? Narzędzia wspierające procesy eksportowe” z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem. O WARSZTATACH Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną bezpłatne narzędzia online, które pomogą w osiągnięciu celu eksportowego firmy. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w […]

Czytaj całość

Konferencja pn. „Firmy Rodzinne – Przekaż losy firmy w ręce rodziny”,
25 kwietnia 2019 r.

Termin: 11 kwietnia 2019
Kategoria: Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Firmy Rodzinne – Przekaż losy firmy w ręce rodziny”, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami oraz problemami związanymi z ideą biznesu rodzinnego, a także przedstawienie praktycznych metod ich rozwiązania. W spotkaniu wezmą udział eksperci z Fundacji […]

Czytaj całość

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do realizacji projektu

Termin: 5 kwietnia 2019
Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do […]

Czytaj całość

Jeremie
Krajowy System Usług
Enterprise Europe Network
Biuletyn Nasz Region
Loading...