„Szybka ścieżka” – spotkanie informacyjne

Termin: 25 marca 2019 Kategoria: Aktualności

W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zagadnień związanych z ogłoszonymi konkursami w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:

  • konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka
  • konkurs 3/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka Dostępność Plus.

GDZIE I KIEDY?

25 kwietnia 2019 r., Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

AGENDA SPOTKANIA

8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników, Kawa powitalna
9:30 – 13:00 Informacje dotyczące:

·        kwestii regulaminowych,

·        zasad aplikowania,

·        systemu naboru wniosków,

·        dokumentacji aplikacyjnej,

·        systemu oceny wniosków o dofinansowanie,

·        kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie.

Prowadzący: Przedstawiciele Działu Wyboru Projektów NCBR.

Pytania i odpowiedzi

13.00 –  13.15 Przerwa kawowa
13.15 –  15.30 Informacje dotyczące:

·        kwestii finansowych,

·        kosztów kwalifikowanych,

·        zasady konkurencyjności.

Prowadzący: Przedstawiciele Działu Finansowania Projektów NCBR.

Pytania i odpowiedzi

15.30 Lunch

REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy przesyłać na adres: rejestracja-szkolenia@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie 2 osoby z instytucji.
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

WIĘCEJ

Szczegóły dotyczące spotkania wraz z klauzulą informacyjną znajdują się na stronie NCBR.

Zapraszamy!