Giełda kooperacyjna dla branży przemysłowej i IT przy targach Hannover Messe, 1-5 kwietnia 2019 r., Hannover, Niemcy

Termin: 18 lutego 2019 Kategoria: Aktualności, Enterprise Europe Network, Internacjonalizacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzeniu dla branży przemysłowej na świecie! Międzynarodowa giełda kooperacyjna organizowana przy okazji targów Hannover Messe 2019 odbędzie się w dniach 1-5 kwietnia 2019 r. w Hannover w Niemczech.

W związku z odwołaniem targów CeBIT i przeniesieniem ich tematyki na Hannover Messe, w 2019 r. targi będą również gościć u siebie firmy z branży IT.

DLA KOGO?

Dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w szeroko pojętej branży przemysłowej, a w szczególności w dziedzinie:

 • rozwiązań software i hardware IT/ICT dla przemysłu;
 • drukowania w technologii 3D;
 • produkcji przemysłowej;
 • obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej;
 • fotowoltaiki, energii wiatrowej i wodnej;
 • zarządzania energią;
 • automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych;
 • robotyki.

NA CZYM POLEGA GIEŁDA KOOPERACYJNA?

 • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać;

 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy;

 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby odbyć spotkania B2B;

 • Po zamknięciu rejestracji system dokona automatycznego ustalenia agendy spotkań dla każdego z zarejestrowanych uczestników oraz otrzyma je drogą mailową na kilka dni przed rozpoczęciem giełdy;

 • W daniach 1-5 kwietnia 2019 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b.

UWAGA!

W celu zapewnienia jak najwyższej frekwencji podczas wydarzenia, organizator przewidział karę finansową  w wysokości 150 € dla firm, które dokonają rejestracji na giełdę kooperacyjną, a nie stawią się na umówionych spotkaniach.

KOSZTY

Rejestracja do 1 marca 2019 r. – termin wydłużono!

W przypadku rejestracji do 1 marca 2019 r. uczestnictwo w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatne. Jednakże główny organizator wydarzenia informuje, że firmy które zarejestrują się do 1 marca, a po tym terminie odwołają swój udział w wydarzeniu, zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 150 euro.

Rejestracja po 1 marca 2019 r.

119 EUR + 75 EUR za każdą dodatkową osobę biorącą udział w wydarzeniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do do 22 marca (bezpłatnie tylko do 1 marca!) 2019 r. poprzez formularz rejestracyjny: http://www.een-matchmaking.com/Registration/hannovermesse2019/regSelectPartner

W obu przypadkach uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty w zakresie transportu i zakwaterowania. Firmom, które zarejestrują swoje uczestnictwo organizator zapewnia bilety wejściowe na targi.

INFORMACJE DODATKOWE

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: http://www.b2fair.com/hannovermesse2019

 

Masz Pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Enterprise Europe Network
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@inkubator.kalisz.pl