Seminarium szkoleniowe – Zmiany podatkowe 2019

Termin: 9 stycznia 2019 Kategoria: Aktualności

Liczne zmiany w przepisach prawa obowiązujące od stycznia 2019 roku, a dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej wymagają omówienia, wyjaśnienia i jednoznacznej interpretacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu organizuje w seminarium szkoleniowe pn. „Zmiany podatkowe 2019”.

GDZIE I KIEDY?

Seminarium odbędzie się 28 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.30 w sali konferencyjnej Inkubatora (II piętro) przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu.

PROWADZĄCY

Zajęcia poprowadzą specjaliści i eksperci z renomowanej Kancelarii Prawnej TL HUB z Poznania.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawo

a) Zasady stosowania kar umownych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego w umowach między przedsiębiorcami

b) Pierwsze półrocze obowiązywania RODO okiem Inspektora Ochrony Danych – dobre praktyki oraz wyjaśnienia powstałych wątpliwości – zadawanie pytań

2. Podatki

a) Podatki dochodowe – podsumowanie zmian w 2019 r.

b) Pojazdy samochodowe w działalności firmy – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego.

c) Podatek VAT 2019 – bieżące problemy.

Jeśli w trakcie rekrutacji pojawią się inne zagadnienia lub jeśli Państwo zgłoszą dodatkowe problemy prawne do wyjaśnienia i przedyskutowania – postaramy się rozszerzyć agendę seminarium.

KOSZTY

Seminarium ma charakter komercyjny. Koszt uczestnictwa wynosi 246 zł brutto od osoby.

Należność za udział w szkoleniu prosimy przesłać na rachunek bankowy RIG-u 81 1910 1048 2410 0271 9526 0001.

Fakturę otrzymają Państwo drogą poczty elektronicznej niezwłocznie po wpłaceniu należności.

 ZGŁOSZENIA

Imienne zgłoszenia uczestników przyjmuje Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu:

tel: (62) 764 57 83
e-mail: rig@zeto.kalisz.pl

Przy rejestracji należy wskazać:

  • nazwę firmy
  • numer NIP
  • imię i nazwisko uczestnika
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych czytaj więcej...

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 25, 62-800 Kalisz.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert, sprzedaży usług oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający Administratora w jego biznesowej działalności.

ZAPRASZAMY!