Zapraszamy do udziału w konkursie „Społecznie Wkręceni”, w którym nagrodzimy najciekawsze inicjatywy społeczne w południowej Wielkopolsce.

Termin: 19 października 2018 Kategoria: Aktualności

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Konkursie „Społecznie Wkręceni”, w którym nagrodzimy najciekawsze inicjatywy społeczne w południowej Wielkopolsce.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), które od 1 stycznia 2017 do *19 listopada 2018 zrealizowały ciekawe projekty społeczne.

Zadaniem uczestnika jest nakręcenie maks. 3-minutowego filmu pokazującego jedną z inicjatyw organizowaną lub współorganizowaną przez zgłaszającego we wskazanym okresie.

* Zgłoszenia są przyjmowane do 19 listopada 2018 do godz. 15:00 drogą e-mailową: konkurs@kip.kalisz.pl.

Wyboru dokona kapituła powołana przez Fundację, która wskaże „Społecznie Wkręconych” w czterech kategoriach:

  • Wspólnoty lokalne – działania lokalne, związane z integracją środowisk miejskich, osiedlowych, sołeckich, wiejskich itd. ;
  • Pomoc społeczna – działania charytatywne, dobroczynne, działania wspierające osoby
  • w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, chorych
    i ubogich;
  • Kultura – działania artystyczne, upowszechniające kulturę i dziedzictwo narodowe oraz lokalne;
  • Edukacja i sport – działania edukacyjne, działania związane z dziećmi i młodzieżą, działania sportowe, działania promujące zdrowy tryb życia.

Kapituła przyzna tytuły laureatów oraz wyróżnionych.

Kryteriami wyboru zgłoszonych projektów będą:

  • siła przekazu (10 pkt.),
  • sposób ujęcia tematu (10 pkt.)
  • ogólne wrażenie (10 pkt.).

ZGŁOSZENIA

Przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w którym należny umieści link do nagranego filmu na youtube.com.

Podpisany skan formularza zgłoszeniowego z danymi Uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wysłać do *19 listopada 2018 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: konkurs@kip.kalisz.pl.

Szczegóły konkursu określa Regulamin – termin uległ przedłużeniu do 19 listopada!

Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Forum Inicjatyw Społecznych, które odbędzie się 22 listopada w siedzibie Fundacji – więcej o wydarzeniu TUTAJ.

W przypadku pytań do kontaktu zaprasza:

Mateusz Walczak
tel. (62) 765 60 55
mateusz.walczak@kip.kalisz.pl