Wyniki oceny formalnej w konkursie „Mikrodotacje na społeczne akcje!”

Termin: 23 sierpnia 2018 Kategoria: Aktualności

 

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu „Mikrodotacje na społeczne akcje!”

 

W czasie naboru wniosków do konkursu wpłynęło 46 ofert, które zostały poddane ocenie formalnej. 30 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, zaś 6 ofert – negatywnie.

10 wniosków zostało warunkowo dopuszczonych do dalszej oceny  – pod warunkiem uzupełnienia wskazanych braków o charakterze formalnym. Poprawione wnioski należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00.

Wyniki oceny formalnej POBIERZ

Wyniki oceny formalnej – oferty do poprawy POBIERZ

Przypominamy, że ocena merytoryczna wciąż trwa. Lista rankingowa wraz z proponowaną kwotą dofinansowania zostanie opublikowana do 14 września 2018 r.

 

Dziękujemy wszystkim młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i ich patronom za złożenie oferty.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
tel. 62 765 60 55
e-mail: mikrodotacje@kip.kalisz.pl

 

 

Projekt „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018-2019” jest dofinansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich