Nabór przedsiębiorstw na targi Foodexpo Vietnam 2018

Termin: 18 maja 2018 Kategoria: Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Foodexpo Vietnam 2018, Sajgon (Ho Chi Minh) w Socjalistycznej Republice Wietnamu, które odbędą się w dniach 14 – 17 listopada 2018 r.

DLA KOGO?

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które:

  • wpisują się w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”
  • posiadają siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego.

ZGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i złożenie dokumentacji do 24 maja 2018 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: aneta.kubik@umww.pl) lub tradycyjnej do Sekretariatu Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pok. 547.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin podpisany
Oświadczenie o pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
aktualny wypis z KRS

Zgłoszenia przesłane po 24 maja nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu dokumentacji.

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo na oficjalnej stronie Departamentu Gospodarki UMWW

Więcej o targach: www.foodexpo.vn

 

W przypadku pytań do kontaktu zaprasza:
Aneta Kubik
tel. +48 61 626 62 51, fax +48 61 626 62 41
aneta.kubik@umww.pl

Departament Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań