Międzynarodowy projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: COMPETE IN

Termin: 17 maja 2018 Kategoria: Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od kwietnia 2016 r. realizuje międzynarodowy projekt COMPETE IN. Dotyczy on wspierania konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację, w szczególności skupiając się na poprawie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obliczu globalizacji gospodarki.

COMPETE IN jest częścią INTERREG EUROPA – programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ma na celu pomoc europejskim regionalnym i lokalnym władzom publicznym w rozwoju i wdrażaniu lepszej polityki na rzecz mieszkańców i społeczności poprzez dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniami.

CEL

Projekt zakłada stworzenie katalogu dobrych praktyk, obejmującego sprawdzone rozwiązania w zakresie wspierania ekspansji zagranicznej MŚP, przyciągania inwestorów i nawiązywania międzynarodowych partnerstw gospodarczych. W procesie ich wyboru uczestniczą członkowie tzw. Lokalnej Grupy Interesariuszy (LGI), która w każdym regionie skupia instytucje posiadające długoletnie doświadczenie i wiedzę we wspieraniu internacjonalizacji regionalnej gospodarki.

WARSZTATY TRANSFEROWE

Rozpoczęły się przygotowania do organizacji warsztatów transferowych dobrych praktyk wybranych przez Województwo Wielkopolskie do pogłębionej analizy:

1. „TRIIP –The Regional Innovation Internationalization Project” miasta Gåvle (Szwecja)

Dotyczy wsparcia regionalnych mikroprzedsiębiorstw w podejmowaniu międzynarodowej działalności. Firmy przystępujące do projektu w pierwszej kolejności poprzez samoocenę z udziałem trenera oceniają swoją dojrzałość i zdolność do wejścia na rynek zagraniczny. Przedsiębiorcy pozytywnie ocenieni wezmą udział w warsztatach i seminariach pozyskując w ten sposób niezbędną wiedzę dotyczącą rozwoju pomysłów na biznes czy strategicznego planowania rynku z możliwością odbycia dwóch wyjazdów terenowych na wskazane rynki.

Udział w fazie samooceny jest bezpłatny, natomiast w fazie głównej przedsiębiorcy ponoszą opłatę w wysokości 500 EUR.

2. „Programy wsparcia internacjonalizacji MŚP: XPANDE oraz SICOMEX” regionu Walencja (Hiszpania)

Program XPANDE oferuje szkolenia i usługi doradcze dla MŚP z regionu, które rozpoczynają działalność eksportową. Dodatkowo, w ramach indywidualnych sesji konsultacyjnych z ekspertem firma tworzy własną strategię eksportu, a następnie z uzyskanej dotacji pokrywa wydatki na jej wdrożenie. Przedsiębiorstwo ponosi częściowe koszty dopiero w fazie wdrożenia strategii, a etap doradztwa współfinansowany jest przez Izbę Handlową.

Program SICOMEX oferuje firmom możliwość skorzystania z tzw. agenta/brokera eksportowego, wybieranego w obcym kraju, który posiada dobrą znajomość rynku lokalnego. W ustalonym okresie czasu ekspert ten świadczy usługi wprowadzenia produktów lub usług na zagraniczny rynek dla ograniczonej liczby firm. Uczestniczący w programie eksporterzy z wybranych sektorów gospodarki ponoszą roczną opłatę za możliwość korzystania z usług agenta oraz tzw. opłatę za sukces.

 

PLATFORMA LEARNINGOWA PROGRAMU INTERREG EUROPA

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dodatkowych informacji na temat polityk regionalnych mogą odwiedzić platformy Programu Interreg Europa: http://www.interregeurope.eu/policylearning/ prowadzone przez zespoły ekspertów i Wspólny Sekretariat programu.

PARTNERZY PROJEKTU

  1. Miasto Reggio Emilia – Partner Wiodący (Włochy)
  2. Instytut Konkurencyjności i Przedsiębiorczości w Walencji (Hiszpania)
  3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (Polska)
  4. Województwo Wielkopolskie / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska)
  5. Leeds Beckett University (Wielka Brytania)
  6. Miasto Gӓvle (Szwecja)
  7. Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Emilia-Romagna (Włochy).

Więcej informacji o projekcie i programie znajdą Państwo pod adresem www.interregeurope.eu/competein

COMPETE IN – komunikat prasowy PDF