Konkurs na promocję podczas targów EXPO 2020 w Dubaju

Termin: 16 maja 2018 Kategoria: Aktualności

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie dotyczącym Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych polskich technologii i produktów firm czy instytucji, które nawiązują do hasła zrównoważonego rozwoju, znajdują zastosowanie w sektorze szeroko rozumianej mobilności, a także posiadają zdolność do komercjalizacji w obrocie międzynarodowym.

TEMATYKA

Zagadnienia Zrównoważonego Rozwoju oraz Moblilności zawierają dwa podtematy:

I. Rozwiązania dla otoczenia związane:

 • ze zrównoważoną gospodarką zasobami wodnymi w obszarach: energetyki cieplnej, rolnictwa, gospodarki komunalnej
 • ze zrównoważoną, nowoczesną i niskokosztową energią
 • z tworzeniem miast przyjaznych mieszkańcom i podnoszeniem jakości życia w miastach (zrównoważony, ekologiczny transport miejski, elektromobilność, smart city, smart building, rewitalizacja)
 • z kulturą spędzania wolnego czasu, podróżami oraz eksploracją, tj. technologie jako nośnik upowszechniający kulturę, znoszący bariery, rozwiązania w zakresie mobilności osobistej.

II. Rozwiązania dla dobrego życia, dla których potencjalnym rynkiem zbytu jest lub może stać się Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich lub inne państwa Zatoki Perskiej, tj.:

 • IT/ICT
 • biotechnologia i farmaceutyki
 • sprzęt medyczny
 • usługi prozdrowotne
 • budowa i wykańczanie budowli
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • meble
 • polska moda
 • kosmetyki
 • polskie specjalności żywnościowe.

DLA KOGO?

Uczestnikami Konkursu mogą być przedsiębiorcy lub instytucje:

 1. posiadające opracowaną innowacyjną technologię lub produkt w fazie komercjalizacji, które nawiązują do haseł zrównoważonego rozwoju czy mobilności oraz posiadają zdolność do międzynarodowej komercjalizacji
 2. prowadzący swoją działalność na terytorium RP (wraz z aktualnym dokumentem rejestrowym)
 3. istnieją na rynku powyżej 12 miesięcy (od daty wpisu do rejestru)
 4. nie zalegają z podatkami i płatnościami na rzecz ZUS ani innymi opłatami o charakterze publiczno-prawnym.

Wyłonione w ramach niniejszego konkursu produkty i technologie znajdą się na liście referencyjnej. Stanowić ona będzie załącznik do dokumentacji konkursu architektonicznego, którego celem jest opracowanie koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski, koncepcji tematycznej ekspozycji wewnętrznej oraz koncepcji ścieżki zwiedzania.

ZGŁOSZENIA

Skany wymaganych dokumentów w kolorze do 30 maja 2018 r. przyjmuje Sekretarz Kapituły Konkursu, Marta Zielińska pod adresem marta.zielinska@paih.gov.pl

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy „Technologie EXPO 2020”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

 

W przypadku pytań do kontaktu zaprasza:
Marta Zielińska, Sekretarz Kapituły Konkursu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
marta.zielinska@paih.gov.pl
tel. (22) 334 98 55

Zapraszamy do udziału!