Szkolenie: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Termin: 22 lutego 2018 Kategoria: Aktualności

Firma Eurokreator s.c. wraz z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na szkolenie z tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) współfinansowane w 90% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ”Partnerstwo publiczno-prywatne – szkolenia dla MMŚP” realizowany jest przez Eurokreatora w ramach Poddziałania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie ma na celu przedstawić przedsiębiorcom przepisy i możliwości nawiązania współpracy pomiędzy nimi a jednostkami administracji publicznej w obszarze szeroko rozumianych usług publicznych.

Idea przedsięwzięć realizowanych w oparciu o umowę PPP opiera się na długoterminowej współpracy w ramach której partner publiczny i prywatny wykonują swoje usługi z korzyścią dla obywateli oraz zyskiem dla przedsiębiorcy.

Współdziałanie w ramach PPP dotyczyć może wielu branż, np. budownictwa, rekreacji czy odnawialnych źródeł energii, w oparciu o umowy dotyczące budowy, modernizacji, projektowania i wielu innych.

Szkolenie przybliży wszystkim zainteresowanym między innymi przepisy PPP obowiązujące w Polsce, analizę procedury wyboru partnerów do współpracy, czy liczne przykłady pomyślnie zrealizowanych przedsięwzięć.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie dwudniowe w wymiarze 16 godzin odbędzie się w siedzibie Fundacji. Planowany termin to początek kwietnia 2018 r. Dokładna data zostanie podana wkrótce.


Koszt szkolenia, dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego,  wynosi 116,91 zł na osobę
lub 233,83 (w przypadku dwóch pracowników z firmy).

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Aby wziąć udział w szkoleniu współfinansowanym w 90%, należy zgłosić się wypełniając dokumentację:

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy pracownika POBIERZ
Oświadczenie pracownika POBIERZ
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POBIERZ
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP POBIERZ
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis POBIERZ
Oświadczenie dotyczące obowiązku składania sprawozdań finansowych POBIERZ

Regulamin projektu ZAPOZNAJ SIĘ
Umowa szkoleniowa WZÓR

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Enterprise Europe Network
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@kip.kalisz.pl