Badanie Komisji Europejskiej dot. udostępniania danych

Termin: 9 listopada 2017 Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

everis został wybrany przez Komisję Europejską do przeprowadzenia badania wśród firm europejskich dotyczącego udostępniania danych. Badanie spróbuje oszacować dane, które są udostępniane (lub nie) między niezależnymi firmami w Europie (które nie są bezpośrednią konkurencją), razem z nieudanymi możliwościami biznesowymi wynikającymi z nieudostępniania danych. Ostatecznym celem badania jest ocena wartości ekonomicznej i potencjału wymiany danych w relacjach między przedsiębiorstwami (B2B), jak również przeszkody i czynniki sukcesu w tym zakresie. W załączeniu znajdziecie Państwo list wspierający podpisany przez szefa jednostki odpowiedzialnej za badanie w DG Connect.

W ramach badań terenowych przygotowaliśmy ankietę w celu zebrania informacji i danych z firm z całej Europy (tj. 28 państw członkowskich, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Ankieta będzie otwarta do 15/11/2017. Zapewnienie wysokiego poziomu odpowiedzi od szerokiej gamy firm z różnych krajów ma kluczowe znaczenie dla Komisji Europejskiej, aby móc wyciągnąć wiarygodne wnioski. W związku z tym uważamy, że Pańskie aktywne zaangażowanie w rozpowszechnianie tej ankiety jest niezwykle ważne i z góry doceniamy Pańską pomoc.

Aby ułatwić udzielanie odpowiedzi, przygotowaliśmy listę kontrolną zawierającą informacje, które pojawią się w ankiecie oraz słowniczek zawierający najważniejsze pojęcia używane w tym badaniu (obydwa dokumenty są w załączniku).

Badanie jest skierowane wyłącznie do firm i jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataSharingEurope.

Firma Everis gwarantuje, że wszelkie poufne informacje dostarczone w niniejszym ankiecie będą chronione, także w odniesieniu do dostępu do usług Komisji. Informacje i dane udostępnione w ramach ankiety zostaną anonimowe i przedstawione w formie zagregowanej w raporcie.

W imieniu Komisji Europejskiej dziękujemy z góry za udział.