Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – szkolenia z dofinansowaniem z Unii Europejskiej

Termin: 4 września 2017 Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w projekcie „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!” współfinansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DLA KOGO?

Projekt jest skierowany do małych, mikro i średnich przedsiębiorstw.

JAK TO DZIAŁA?

Projekt oferuje Państwu możliwość wykorzystania aż 54 godzin na uzyskanie potrzebnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych i obejmuje 3 obligatoryjne etapy wsparcia:

Szkolenia grupowe trwające 32 godziny lekcyjne – połączenie teorii (16 godzin) wraz z warsztatem praktycznym (16 godzin). Odbywać się będą w formie 2 razy po 2 dni szkoleniowe. Pracownicy biorący udział w szkoleniu powinni być zaangażowani lub planowani do zaangażowania w proces ubiegania się Państwa przedsiębiorstwa o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Doradztwo indywidualne dla Państwa przedsiębiorstwa, na które składa się 10 godzin zegarowych. Na doradztwie zostaną omówione problemy zgłaszane przez Państwa pracowników. Zapewniamy dojazd doradcy do siedziby przedsiębiorstwa.

Punkt konsultacyjno-doradczy to możliwość skorzystania z 12 godzin doradztwa indywidualnego. Przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie m.in. omówienia wątpliwości związanych z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosowania środków ochrony prawnej – dokumentów związanych z postępowaniem odwoławczym przed KIO, wniosek do prezesa UZP, skarga do sądu.

Kadra trenersko-doradcza zatrudniona w projekcie to najlepsi praktycy z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem.

KOSZT:

Koszt udziału w projekcie jest dofinansowany aż w 90% wartości wsparcia ze środków Unii Europejskiej i wynosi jedynie 1005,92 + VAT , w cenę wliczone są:

  • szkolenia grupowe: 129,55 zł netto od pracownika (zamiast 1200,33 zł),
  • doradztwo indywidualne: 426,25 zł netto od przedsiębiorstwa (zamiast 3410 zł) oraz
  • punkt konsultacyjny: 450,12 zł netto od przedsiębiorstwa (zamiast 4092 zł).

Gdyby chcieli Państwo, aby w szkoleniach wziął udział więcej niż jeden pracownik, to wtedy do podstawowej ceny 1005,92 zł + VAT doliczane są już tylko koszty szkolenia grupowego, czyli te 129,55 zł + VAT

TERMINY CZĘŚCI SZKOLENIOWEJ W KALISZU:

  • 12-13 września 2017 r. – (teoria)
  • 19-20 września 2017 r. – (praktyka)

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: www.pzp.wgpr.pl

Osoba do kontaktu:
Magdalena Kaczmarek
Telefon: +48 515 615 702
E-mail: m.kaczmarek@wgpr.pl