Bezpłatne szkolenie „Obowiązki firm stosujących chemikalia wynikające z rozporządzeń REACH i CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach”.

Termin: 20 lipca 2017 Kategoria: Aktualności

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach działalności ośrodka Enterprise Europe Network zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie pn. „Obowiązki firm stosujących chemikalia wynikające z rozporządzeń REACH i CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach”, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Fundacji przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami rozporządzenia REACH, które dotyczy obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów. Nakłada ono obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci własnej, w mieszaninach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach – np. zabawkach, materiałach biurowych, itp.).

Obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych
(np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).

Dla kogo?

 Uczestnikami szkolenia mogą być przedsiębiorcy, którzy:

  • importują, produkują, stosują lub wprowadzają do obrotu chemikalia i wyroby chemiczne,
  • działają w jednej z następujących branż: ICT, rolnictwo i branża spożywcza, górnictwo, energia i gaz, produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych, produkcja papieru i wyrobów papierowych, branża stalowa i metalowa, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, motoryzacja, gastronomia i hotelarstwo, transport i logistyka, nieruchomości, zdrowie, turystyka, przemysł chemiczny i tworzywa, elektronika i automatyka, tekstylia, szkło i ceramika, przemysł morski, drewno i meble, poligrafia i reklama, ochrona mienia.

Obowiązuje limit 1 osoby z firmy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Szkolenie poprowadzi dr inż. Monika Wasiak – Gromek naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH i CLP) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP.

Zapisy:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie elektronicznego formularza:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 62 765 60 58

Szkolenie finansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME
(na lata 2014–2020) oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.

Pliki do pobrania: