Nowy projekt pożyczkowy dla firm z Wielkopolski już wkrótce

Termin: 24 maja 2017 Kategoria: Aktualności

Wkrótce rusza w Wielkopolsce nowy projekt pożyczkowy (Jeremie 2).

Pożyczki będą udzielane na następujących zasadach:

Mikropożyczka w kwocie do 100 000,00 zł

Pożyczka Rozwojowa w kwocie od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł

– maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy (Mikropożyczka) oraz 84 miesiące (Pożyczka Rozwojowa)

– maksymalna karencja w spłacie kapitału to 6 miesięcy

wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać udokumentowane w ciągu 90 dni od jej uruchomienia (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony)

– finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% kwoty pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie

– pożyczki będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (jeśli pożyczkobiorca spełnia warunki otrzymania pomocy de minimis)

 

Już teraz można zapisać się na listę zainteresowanych i wstępnie omówić spełnienie kryteriów.

Kontakt:

tel. 62 765 60 52