Nabór na stoisko regionalne woj. wielkopolskiego „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł Jutra”

Termin: 6 kwietnia 2017 Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł Jutra”.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł Jutra”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach inteligentnych specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł Jutra” udział w następujących targach branżowych:

Targi EXPO HUILA, Lubango (Angola), 9-13 sierpnia 2017 r.

Podczas targów możliwa jest prezentacja maszyn rolniczych.
Transport drogą morską do Namibe, natomiast drogą kołową lub kolejową do Lubango.
Transport maszyn na koszt Beneficjenta.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z

KRS na adres e-mail: izabela.sadys@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 555, do dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data

wpływu).

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane, dostępne na stronie:

https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-2017-r-na-targi-wpisane-w-obszar-inteligentnych-specjalizacji-biosurowce-i-zywnosc-dla-swiadomych-konsumentow-oraz-przemysl-jutra

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 49, e-mail: izabela.sadys@umww.pl)