Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku!

Termin: 21 marca 2017 Kategoria: Aktualności

Już po raz 12 najszybciej rozwijające się mikrofirmy będą rywalizować o atrakcyjne nagrody pieniężne w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Nagroda główna to 45 tysięcy złotych, ale przyznane zostaną też nagrody dodatkowe. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych. Równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczna.

Konkurs organizuje Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich. Zarówno tych, którzy prowadzą biznes tradycyjny, jak i tworzących nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Etap zbierania zgłoszeń trwa do 2 kwietnia.

Aplikacje zbierane są poprzez stronę internetową konkursu: https://www.mikroprzedsiebiorca-roku.pl.

Kategorie konkursowe

W ramach konkursu przyznawana jest nagroda główna – tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku oraz nagrody w trzech kategoriach, w zależności od czasu funkcjonowania firmy.

  • Najmłodsze przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się w kategorii START,
  • firmy “wieku średniego” w kategorii PROGRES,
  • a najstarsze w kategorii SENIOR.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyznaje również nagrodę w dwóch kategoriach specjalnych:

  • MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców poniżej 30. roku życia
  • KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI, dla przedsiębiorczych kobiet

Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ

Kryteria oceny

Głównym kryterium oceny firm będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój:

  • nakierowanie na rozwój firmy, tendencje wzrostowe, wprowadzanie nowych produktów/usług
  • odpowiedzialność w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej
  • działania proekologiczne

Nagrody

Spośród wszystkich poprawnie wypełnionych zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości równowartości 45 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016.

Ponadto nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: START, PROGRES, SENIOR, MŁODY BIZNES, KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 13 000 zł.

Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Kontakt do organizatora konkursu

E-mail: info@mikroprzedsiebiorca-roku.pl

Tel: +48 22 622 34 65