Szkolenie: Ryzyko walutowe w firmie w kontraktach eksportowych i importowych, 16-17 marzec

Termin: 7 lutego 2017 Kategoria: Aktualności

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach działalności ośrodka Enterprise Europe Network zaprasza na bezpłatne, dwudniowe szkolenie pt. „Ryzyko walutowe w firmie w kontraktach eksportowych i importowych”, które odbędzie się w dniach 16-17 marzec 2017 r. w siedzibie Fundacji przy ul. Częstochowskiej 25 w Kaliszu.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i modelami zarządzania ryzykiem, przedstawienie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji, a także omówienie sposobów postępowania z ryzykiem i jego kontroli. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas dwudniowego seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.

Program szkolenia został podzielony na dwa dni. Program pierwszego dnia jest kierowany dla początkujących, natomiast drugi dzień dla zaawansowanych. Uczestnicy mogą wziąć udział w obydwu dniach szkoleniowych lub w jednym wybranym dniu. Prosimy o informację, w których dniach planują Państwo wziąć udział.

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Maliszewski – Główny ekonomista w firmie doradczej DMK Sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej, opracowywaniu strategii zabezpieczających dla przedsiębiorstw, a także prowadzi doradztwo w zakresie aktualnej sytuacji na rynkach walutowych. Doradza przedsiębiorstwom importowym i eksportowym, jak zabezpieczać się przed ryzykiem kursu walutowego oraz stopy procentowej. Autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego w Przedsiębiorstwie – Poradnik Praktyczny”.

Uczestnikami warsztatu mogą być przedsiębiorcy, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 13 marca 2017:

  • na adres e-mail een@kip.kalisz.pl (skan podpisanego formularza) lub
  • faksem na numer 62 767 23 43 lub
  • doręczyć osobiście do Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – Sekretariat, pokój nr 101, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz.

Pliki do pobrania:

W razie pytań prosimy o kontakt: 62 765 60 58

 

Szkolenie finansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME
(na lata 2014–2020) oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.