Seminarium połączone z sesją pitchingową dla przedstawicieli krajów V4, 26 października 2016 r., Londyn, Wielka Brytania

Termin: 12 sierpnia 2016 Kategoria: Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 26 października 2016 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

Spotkanie organizowane jest przez przedstawicieli sekcji handlowych Ambasad krajów grupy V-4, którzy podjęli inicjatywę zorganizowania takiego wydarzenia, w celu promowania sektorów IT/ICT z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja sektorów IT/ICT  z Węgier, Czech, Słowacji, Polski oraz dodatkowo w tym roku również z Austrii. Głównym punktem programu będą indywidualne prezentacje (tzw. pitching) wyselekcjonowanych firm z każdego kraju przed gronem potencjalnych inwestorów i przedstawicieli sektora finansów zainteresowanych docelowo zainwestowaniem w wybrane firmy.

Kryteria naboru firm:

– działające już na rynku młode firmy „technologiczne” oferujące unikalne produkty/usługi z dużym potencjałem odniesienia sukcesu na rynku międzynarodowym,

– szukające/zainteresowane oddaniem części udziałów potencjalnemu inwestorowi,

– firma powinna mieć gotowy produkt/usługę funkcjonujący na rynku,

– firma powinna mieć jasno sformułowane, wykonalne komercyjnie i finansowo pomysły/plany rozwoju produktu/usług/biznesu oraz wiedzę na temat swoich potrzeb finansowych  w celu ich realizacji,

– firma powinna posiadać własną stronę internetową i inne materiały/analizy itp. w języku angielskim oraz powinna wydelegować do udziału w seminarium pracownika posiadającego umiejętność wygłaszania zwięzłych, interesujących prezentacji (w języku angielskim).

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie jedynie koszty związane z logistyką (transport, zakwaterowanie, wyżywienie na miejscu).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 sierpnia br.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona !

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Promianowska

Tel. +22 432 83 74

e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl