Kontrast

Wielkość
tekstu:

Rząd przyjął tzw. małą ustawę o innowacyjności

Termin: 23 sierpnia 2016
Kategoria: Aktualności

Rada Ministrów 16 sierpnia br. przyjęła projekt tzw. „małej ustawy o innowacyjności”, która przewiduje m.in ulgi podatkowe i ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową, a także zmiany dot. komercjalizacji badań na uczelniach publicznych. Więcej informacji: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp…    

Czytaj całość

Seminarium połączone z sesją pitchingową dla przedstawicieli krajów V4, 26 października 2016 r., Londyn, Wielka Brytania

Termin: 12 sierpnia 2016
Kategoria: Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 26 października 2016 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Spotkanie organizowane jest przez przedstawicieli sekcji handlowych Ambasad krajów grupy V-4, którzy podjęli inicjatywę zorganizowania takiego wydarzenia, w celu promowania sektorów IT/ICT z czterech krajów Grupy […]

Czytaj całość

Otwarty nabór

Termin: 1 sierpnia 2016
Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i […]

Czytaj całość

Jeremie
Krajowy System Usług
Enterprise Europe Network
Biuletyn Nasz Region
Loading...